Fredag d. 26. juni 2020 bar vi vor trofaste klubkammerat Vagn Thomsen til sit sidste hvilested. Ære være Vagn's minde.

Tilbage til nyhedslisten