Vedrørende Klubmøder

De sidste  møder i klubåret 2019 - 2020 er aflyst. Klubben starter op igen d. 17. august kl. 18,10 på Kimbrerkroen Markedsvej 8 9600 Aars.
Generalforsamling er varslet til d. 31. aug. 2020.  Forslag fra klubbens medlemmer skal være skriftlige og være Præsidiet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.   

Kh. og god sommer.

 

Tilbage til nyhedslisten