Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består et antal klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten: Annelise Vadsholt Gerdasvej 10 9670 Løgstør Tlf. 42181626  e mail: a.p.vadsholt@gmail.com
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han/Hun leder præsidiemøderne. Han/hun har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten: Ole Møller Bjørnsholmsvej 251 9670 Løgstør Tlf. 40529153 e mail: okmoeller@gmail.com
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren: Karen Mæller Bjørnsholmsvej 251 9670 Løgstør tlf. 61741150
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren: Knut Olaf Cristensen Hans Egedes Vej 112 9600 Aars tlf. 92170508 e mil: knutochr@online. no. 

Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Pastpræsident: Vagn J. Jensen Østermarken 1a 9600 Aars Tlf. 98621184 / 61751884 e mail: mv@dlgmail.dk 
Støtter de øvrige præsidiemedlemmer ved at stå til rådighed med den viden som er oparbejdet i de foregående år. Fører liste over til og framelding + deltagerliste til skatmesteren. Fører stambogsblade. Liste over mærkedage. Sørger for Samtykkeerklæringerne bliver udfyldt af nye medlemmer + hjælpere og at de er arkiveret forsvarligt.